Nyereményjáték szabályzat

  1. A játék szervezője

1.1 A promóciós nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) a Koelner Hungária Kft. (a továbbiakban: Szervező) szervezi.

A Szervező adatai:

Székhely: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 34.

Cégjegyzékszám: 13 09 111396

Adószám: 12005143-2-13

Képviselő: Kluber János

Telefonszám: +36-24/520-400

Honlap: www.koelner.hu

1.2 A nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést, adatfeldolgozást és egyéb kapcsolódó feladatokat a Szervező végzi el.

1.3 A Nyereményjátékra jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban rögzítettek az irányadók (a továbbiakban: Játékszabályzat).

  1. A játékban résztvevő személyek és a részvétel feltétele

2.1 A Nyereményjátékban részt vehet minden olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki

– az Európai Unió állampolgára és Magyarországon lakóhellyel rendelkezik,

– elfogadja a jelen Nyereményjáték szabályait és teljesíti a Nyereményjátékban előírt feltételeket,

– a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatait megadja.

2.2 A Nyereményjátékban nem vehet részt a Szervező, annak munkavállalói (dolgozói, alvállalkozói), illetve ezen személyeknek a Ptk.8:1§ (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, családtagjai.

2.3 A játékból kizárásra kerül az a személy, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását (ez vonatkozik a többszöri regisztrációra is), illetve a jelen szabályzat és az adatkezelési irányelvek elfogadását a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Koelner Hungária Kft. nem értesíti a Játékost.

2.4 A nyereményjátékban kizárólag az a személy vehet részt, aki értékeli a Koelner Hungária Kft. Google oldalán a céget az alábbi linken: https://bit.ly/3Aajzyc

Illetve az értékelésnél a szöveges részben feltünteti az emailben kiküldött ID-t számot.

Az ID feltüntetése a beazonosíthatóság, így a sorsoláson való részvétel miatt feltétel.

  1. A játék időtartama

3.1 A játék regisztrációs időszaka 2022. augusztus 1-től kezdődik és 2022. augusztus 31-ig tart.

  1. A Nyereményjáték leírása.

4.1 A Koelner Hungária Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

4.2 A Résztvevő a Játékban való részvétellel minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a jelen szabályzat minden rendelkezését.

4.3 A Játékos által a regisztráció keretében megadott adatok valódiságáért és megfelelőségéért a Játékost terheli minden felelősség, az adatok helytállóságát a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni.

4.4 A Játékosok tudomásul veszik, hogy adatszolgáltatásuk önkéntes, de az a Játékban történő részvétel feltétele.

4.5 A feliratkozók között 1db Rawlplug márkájú szerszámos táskát sorsolunk ki.

4.6 A Szervező nem vállal felelősséget az olyan technikai hibákért, amelyek Szervezőnek nem róható fel, mint pl. internet kapcsolat megszűnése, akadozása, rendszer leterheltsége stb.

  1. Nyeremények, a nyeremények átadása, átvétele

5.1 Szervező az alábbi nyereményeket sorsolja ki:

1db Rawlplug márkájú szerszámostáska.

5.2 A sorsolás várható időpontjai:

  1. szeptember 02.

5.3 A feliratkozók között a sorsolás minden esetben egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, a Koelner Hungária Kft. munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt.

5.4 A nyerteseket e-mailben és/vagy telefonon értesítjük, amelyben a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és határidőjéről is tájékoztatást kapnak. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a Koelner Hungária Kft. semmiféle felelősséget nem vállal. Amennyiben az adott nyertes email-en vagy telefonon nem elérhető úgy a nyereményét postai úton továbbítjuk a regisztrációkor megadott címre.

5.5 A Szervező a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem ad át.

5.6 A Nyeremények készpénzre vagy egyéb nyereményre nem válthatók át.

  1. Személyes adatok kezelése

6.1 A nyertesek a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Koelner Hungária Kft. a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, állandó lakcím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt célból, valamint marketingtevékenysége és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára. További harmadik személyeknek a Koelner Hungária Kft. ezen információkat nem adja tovább.

  1. Üzleti célú megkeresés

7.1 A Nyereményjátékban való regisztrációval, a játékban résztvevő személyek hozzájárulnak, hogy a felújítással kapcsolatban a jövőben felvegye velük a kapcsolatot a Koelner Hungária Kft. kollégája.

Dunaharaszti 2022. július 01.