Adatvédelmi irányelveink

 

Bevezetés

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Az adatkezelő elérhetőségei:

 • Név / cégnév: Koelner Hungária Kft
 • Székhely: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u.34.
 • Levelezési cím: ugyanaz
 • E-mail: info@koelner.hu
 • Telefon: 24/520-400

Az adatkezelés irányelvei

A személyes adatokat a web oldal kezelője nem gyűjt, nem használ.

Fontos adatkezelési információk

A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során regisztrációt nem végez.

Megrendelés leadása, webáruház

A web áruház partnereink részére fenntartott rendelési felület. Vevőink adatait az 5522 verziószámú Vectory integrált ügyviteli rendszerben a törvényi előírások szerint kezeljük.

Adatfeldolgozók

Tárhelyszolgáltató:

Név / cégnév: F-Consulting Kft
Székhely: 2330 Dunaharaszti, Eötvös u.20.
Telefon: 70/338-6010
E-mail: fulop.gyozo@f-consulting.hu

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

 • A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.
 • Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.